Daglig Renhold

bio clean vaskemiddelSkal din bedrift bytte renholdsfirma? Har du fått oppgaven å kjøpe inn renholdstjenester? Eller er du lei av dårlig utført renhold? Da bør du kunne svare på følgende spørsmål:

Har dere fastsatt kvalitetsmål for rengjøringen?

-«Hva da «kvalitetsmål», etter vasken skal det være reint”, sier du kanskje! Og det er det mange som mener. For i de fleste tilfeller er det dessverre fortsatt slik at renholdet blir vurdert uten at kvalitetsmål blir spesifisert. Renhold basert på frekvenser og arbeidsomfang kan lett gi grunnlag for uoverensstemmelser når det daglige renholdet skal kvalitets vurderes. Det vil si at når arbeidsoppgaven er utført sier det ingenting om kvaliteten. Lær deg å fastsette kvalitetsmål og din bedrift vil få den kvaliteten på rengjøringen som dere vil ha.

Da blir spørsmålet: Hvor rent vil dere ha det på en skala fra 1 til 5?

Det finnes en egen Norsk Standard for kvalitetsmål innen daglig renhold. Den har det fancy navnet INSTA 800.

Kvalitetssystemet NS INSTA 800 er etter vår oppfatning et godt system for daglig renhold. Men den fungerer dårlig dersom de involverte partene ikke har kompetansen som skal til for å fastsette og evaluere kvalitetsmålene.
Om INSTA 800 blir for omåttende har vi gode erfaringer med en «light» versjon. Da fastsettes kvalitetsmåI for det daglige renholdet, med en forenklet beskrivelse av resultatkrav og gjennomføring av kontroller.

Dette sikrer at kunden kan regulere kvaliteten på renholdet etter behov, uten unødige kostnader. Det sikrer også renholdsleverandøren mot at kunden forlanger en bedre kvalitet enn det de betaler for.

I dag er det vanlig at renholdet er  behovsrettet derfor er det viktig med en definisjon av kvalitetsmål.

Hvilken frekvens skal dere ha på rengjøringen?

Hvor ofte skal det rengjøres? Hver dag? En gang i uken? Det kommer an på hva dere har behov for, hva slags virksomhet dere har. For selv om det kalles Daglig Renhold kan frekvensen være ned i en gang i uken, alt etter behov.

Hva er arbeidsoppgavene?

Arbeidsoppgavene er det renholdet som skal utføres. Det kan være tørke av pulter, tømme søppel, moppe gulv osv. Skal alt dette gjøres hver gang? Eller kan noen av arbeidsoppgavene deles opp?

Det er bra å definere hvilke behov dere har for kontorrenholdet og få et individuelt renhold basert på slitasje, miljø og virksomhet. Noen har som sagt behov for renhold hver dag, andre en gang i uken.

Husk at arbeidsoppgavene ikke sier noe om kvalitetsmål, det vil si hvordan det skal se ut etter endt rengjøring. Det er derfor det er så viktig å fastsette kvalitetsmålene.

INSTA 810 Innkjøp av Daglig Renhold

Det finnes til og med en egen standard for innkjøp av Daglig Renhold – INSTA 810. Spesielt for større bedrifter inneholder denne standarden gode retningslinjer for innkjøp av renholdstjenester. Her fremgår det blant annet at man bør sette opp utvelgelseskriterier for aktuelle rengjøringsbyråer.
Det kan for eksempel være:

  • Kvalitetsstyringsystem
  • Miljøstyringsystem
  • System for styring av HMS

Kvalitetsstyring

For rengjøring vil kvalitetsstyring defineres etter hvilken grad en renholdstjeneste oppfyller krav. For å kunne levere renholdstjenester slik at det tilfredsstiller de bestemte kravene til kvalitet som er satt, kreves det et system. ISO 9001 er en standard som beskriver kravene til et slikt system. Det må ikke være etter ISO 9001 modellen, men det bør forventes at renholdsfirmaet kan beskrive hva de gjør for å levere rett kvalitet på det daglige renholdet. Et kvalitetsstyringssystem viser hvordan rengjøringsbyrået kan styre sin virksomhet. Her er noen punkter å tenke på:

  • Kvalitetssikring. Kvalitetsarbeidet er en kontinuerlig prosess. Så hva gjøres for å kvalitetssikre renholdet?
  • Renholdskontroller. Hvordan foregår oppfølgingen av rengjøringen?
  • Avvikshåndtering. Hvilke tiltak gjøres for å følge opp avvik?

Miljøstyringssystem

Miljøstyring er et redskap for å redusere vaskebedriftens negative innvirkning på det ytre miljøet. Kravene til miljøstyringssystem er gitt i standarden ISO 14001. Det behøver ikke å være ISO 14001, men det bør forventes at rengjøringsbyrået har formulert en miljøpolitikk for sine renholdstjenester. Renholdstjenester utgjør en miljøbelastning hovedsakelig gjennom forbruk av ressurser og utslipp til luft og vann. Det kan derfor oppnås miljøgevinster ved å stille konkrete miljøkrav til renholdsfirmaet, spesielt ved å fokusere på bruk av kjemikalier og håndtering av avfall.

HMS

HMS arbeidet for renholdsbransjen er omfattende og de fleste rengjøringsbedriftene gjør et bra HMS arbeid takket være Arbeidstilsynets innsats inn mot bransjen. Det er bra å få rengjøringsbyrået dere vil benytte til gi en beskrivelse over HMS arbeidet.

Men den bedriften som kjøper renholdstjenester skal også delta i HMS arbeidet. Det er mange som ikke er klar over dette. I følge Arbeidstilsynet er det bare en av tre bedrifter som har dette i orden.

Men dette innebærer blant annet:

  • Beskrivelse av rutiner og systemer for Påseplikten
  • Samordnet HMS internkontroll

I BIOCLEAN har vi spesialisert oss på daglig renhold, og tilpasser ditt rengjøringsprogram i henhold til bedriftens behov og til de forskrifter som måtte gjelde.

Vi er sikker på at vi kan tilby dere daglig renhold som tilfredsstiller de behovene dere har.

Kontakt oss

40 87 78 75
post@bioclean.no