Tepperens og møbelrens

tepperensNå har det blitt in og moderne med tepper igjen!

Tepper kan se fine ut, dempe støy og har andre positive egenskaper. Man sklir ikke på dem, de er myke å gå på og sparer leddene. Dessuten binder teppene støv, i motsetning til andre gulvbelegg som gjør at støvet lettere virvler opp. Men tepper må rengjøres regelmessig som alle andre gulvbelegg. For i skitne tepper finnes det støv, bakterier og midd.

Tepper fungerer som reservoar for organisk materiale med allergener som dyreflass, middrester, pollen, matrester, bakterier, støv og partikler som utgjør en kontinuerlig kilde for forurensing av innemiljø.

Nå skal man ikke la seg skremme av en slik svartmaling, men utfører man ikke en tepperens jevnlig kan det nok bli en vesentlig faktor for et dårlig inneklima. Man bør kanskje ha en tepperens så ofte som 2 ganger pr. år og ikke bare når det ser skittent ut. En god tepperens gir ikke bare et bedre innemiljø men forlenger også teppets levetid. I tepper kommer det rusk og sandpartikler som ikke kommer opp ved vanlig støvsuging. Når man så går på teppet gnager dette på teppefibrene under ifra. En skikkelig utført tepperens får opp disse partiklene og forlenger dermed teppets levetid.

Det gir et meget dårlig inntrykk av bedriften, når kunder og besøkende kommer inn og ser en tydelig skitten «gangsti» på teppet.

Tenk over følgende:

-På en arbeidsplass går man som regel inn med utesko.
Det ville du aldri finne på å gjøre hjemme, ville du vel?

– Hvorfor ikke?
Fordi skitten fra skoene impregnerer teppefibrene.

Dette gjør at tepper i bedrifter ofte blir veldig fort skitne. Det bør derfor utføres tepperens eller et rens av tråkket oftere, for at det skal holde seg pent.

Hvordan utføres Tepperens?

Tepperens kan utføres ved at det først legges ut et middel for tepperens som får virke i en stund. Så renses teppet grundig med en tepperensemaskin. Normalt er gulvet tørt og klart for bruk etter ca. 6 timer. Når middelet tørker krystalliserer det seg og bindes til mikroskopisk smuss. Det blir da letter å fjerne dette mikroskopiske smusset ved støvsuging. Da bør man bruke støvsuger med for eksempel hepafilter, slik at ikke disse mikroskopiske partiklene som suges opp fra teppet spres i rommet. Har du mindre løse tepper du vil ha renset, bør du ta kontakt med et «Tepperenseri»

I BIOCLEAN Renhold har lang og god erfaring med tepperens i bedrifter og større boliger.

Kontakt oss

40 87 78 75
post@bioclean.no