Industrirenhold

Renhold er vesentlig i alle bransjer, men ulike bransjer har behov for ulike typer renhold. I noen bedrifter og bransjer holder det med regelmessig trappevask og gulvvask, som for eksempel i produksjonslokaler, verksteder, lagerhaller og fabrikker. Andre har behov for en mer omfattende rengjøring og daglig renhold. Andre bransjer igjen kan ha veldig høye krav til renhold og hygiene, slik som i næringsmiddelindustrien og i helseinstitusjoner.

Vi skal se nærmere på de to vanligste formene for industrirenhold:

  • Byggrenhold
  • Næringmiddelrenhold

Byggrenhold

Byggebransjen trenger tilpasset renhold, såkalt byggrenhold eller byggrengjøring. Byggrenholdet utføres i forbindelse med bygging eller rehabilitering av bygg. Det kan være kontinuerlig under byggeperioden eller ferdigstillelses-renhold etter at bygget står ferdig.

Byggrenhold under byggeprosess

Under byggeprosessen er det viktig å sørge for et godt byggrenhold. Et nybygg kan få dårlig innemiljø, om ikke byggstøvet som etter byggeprosessen blir fjernet. Man bør altså prioritere byggrengjøring av hensyn til innemiljøet. Et dårlig innemiljø kan føre til større sykefravær og dårligere arbeidsforhold for de som tar i bruk bygget. Dette kan unngås med skikkelig byggrengjøring under byggetiden.

For det er i selve konstruksjonsfasen at hovedvekten av byggrenholdet bør utføres. Det er da viktig å unngå at byggestøv «gjemmer seg» i bygget, for så å komme frem senere som følge av vibrasjoner. Man bør ikke neglisjere renholdet i nybygg heller, men det blir jo vanskelig å fjerne byggstøv skjult i vegger og gulv når bygningen står ferdig.

Det har derfor blitt utviklet en Rent Tørt Bygg-filosofi, som setter fokus på systematisk byggrengjøring. Det skal da etableres faste rutiner for opprydding og renhold i under hele byggeprosessen. Formålet med Rent Tørt Bygg (RTB) er nettopp å få et bedre inneklima i ferdige bygg, ved å forebygge spredning av byggstøv fra byggeprosessen til sleve bygningen. RTB bidrar også til et bedre arbeidsmiljø og en sikrere og mer effektiv arbeidsplass for de som utfører arbeidet på bygningen. For erfaringer viser at rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede og økt arbeidseffektivitet.

Det sies at i henhold til ren tørt bygg-filosofien skal rutiner for godt renhold og tiltak mot fukt i byggetiden lønne seg for alle parter. Så det anbefales at man bruker et profesjonelt rengjøringsbyrå til å sørge for en ren og ryddig byggeprosess – det kommer garantert til å lønne seg. Kvalitetssystemet Insta 800 brukes også for byggrenhold, byggrengjøring og byggvask. Erfaringsmessig bør man ikke velge for høye kvaliteter under byggeperioden. For rent tørt bygg innebærer ikke en støvfri byggeplass, men at man skal utføre støvreduserende tiltak.

Byggrenhold etter byggeprosess

Selv om byggrengjøring er viktig underveis i byggeprosessen, så er det minst like viktig når bygget er ferdig.
Er det blitt utført et bra byggrenhold underveis i byggeprosessen, blir det både enklere og rimeligere å gjøre en avsluttende byggvask til ferdigstillelse av bygget. Det gjelder det samme for byggvask etter byggeprosessen; å bli kvitt byggstøv, så dette ikke sprer seg i bygningen med påfølgende dårlig innemiljø. BIOCLEAN har god erfaring med byggrenhold. Vi sørger for at de renholderne som utfører byggrenhold har riktig kompetanse og kan følge byggebransjens HMS systemer.

Næringsmiddelrenhold

Næringsmiddelrenhold er renhold i forbindelse med matvare-, og næringsmiddelindustrien.
Det være seg:

  • Slakterier
  • Foredlingsanlegg
  • Pakkerier
  • Bakerier
  • Meierier
  • Bryggerier
  • Resturanger og serveringssteder

Næringsmiddelindustrien er avhengig av et godt Næringsmiddelrenhold og en god produksjonshygiene for å kunne produsere trygg mat. Det er da viktig å forsikre seg om at det ikke blir igjen smuss eller matrester som kan gi næringsgrunnlag for mikroorganismer. Hva som er et tilstrekkelig Næringsmiddelrenhold, hvor ofte og hvordan det vaskes er avhengig av hva som produseres. Hvilke vaske- og desinfeksjonsmidler som brukes er avhengig av hva slags smuss som skal fjernes, og hvilke materialer utstyr og lokaler er laget av.

Det er vanlig å dele Næringsmiddelrenhold inn i ulike faser, og i produksjoner som tåler vann er dette følgende fremgangsmåte:

Grovrengjøring

Ved grovrengjøring fjernes grovt smuss ved håndplukking eller svabring.

Forspyling

Forspyling med vann slik at rester og annet ” øst smuss fjernes Temperaturen på vannet er avhengig av hva som skal spyles.

Skumlegging

Skumleggingen er selve rengjøringen av flatene eller utstyret.

Etterspyling

Etterspyling utføres som regel med kaldt vann for å få bort rengjøringsmiddelet.

Desinfisering

Desinfisering utføres, dersom ikke skummet er desinfiserende.

Ved behov demontere utstyr og fjerne produktrester, eventuelt dekke til de deler av utstyret som ikke tåler vann.

NB! Børster, svaber, koster og annet vaskeutstyr er ofte en stor risikokilde for spredning av bakterier. Det er derfor svært viktig at dette vaskes grundig etter bruk og desinfiseres.

Tørrengjøring er en metode som benyttes i tørre miljøer, som for eksempel i bakerier.
Her kan støvsuging være en god metode, enten alene eller i kombinasjon med trykkluftblåsing.
I disse miljøene vil vask med vann gjøre vekstvilkårene bedre for mikroorganismer, siden fuktighet er et viktig vekstvilkår for ulike mikroorganismer.

Kjernevirksomheten i næringsmiddelindustrien er å produsere mat, ikke å utføre renhold. Det kan derfor lønne seg å sette bort rengjøringen til et profesjonelt rengjøringsbyrå.

BIOCLEAN Renhold har god erfaring med renhold i matvarebransjen og kan tilby opplært arbeidskraft, samt renholdskjemikalier og utstyr til Næringsmiddelrenhold.

Vi kan tilby renholdstjenester som omfatter renhold og desinfisering av produksjonsutstyr og produksjonslokale.

Kontakt oss

40 87 78 75
post@bioclean.no