Spesialrenhold

Renholdsoppgaver som krever spesiell faglig kompetanse kalles gjerne spesialrenhold.

For Bioclean innebærer dette som regel

  • Smitterenhold
  • Industrirenhold

Smitterenhold

Smitterenhold er en viktig del av smittevernet hos helseinstutisjoner. Mangelfullt smitterenhold kan bidra til å forurense miljøet og overføre smitte. Et rent miljø derimot, gir grunnlag for god smittekontroll. Det skal ikke bare se rent ut, men renholdet skal bidra til å hindre smitteoverføring.

Rengjøringspersonell spiller derfor en viktig rolle når det gjelder å hindre smittespredning i helseinstitusjoner. De renholderne vi benytter får ekstern kurs i smitterenhold.

Noe som er viktig å tenke på i forbindelse med smitterenhold er følgende:

  • Bruk av tørre rengjøringsmetoder. Våte overflater gir grobunn for bakterier. Det er derfor viktig at overflater som er rengjort forlates tørre. Og jo mer vann som brukes jo mer tid tar det å tørke opp etterpå
  • Det bør benyttes rengjøringsmetoder som effektivt fjerner støv. Tørt smuss fjernes tørt. Støv og lignende fjernes med støvsuger, mop og mikrokluter
  • Godt renhold av berøringspunkter og kontaktflater som dørhandtak, brytere og lignende er viktig
  • Riktig bruk av utstyr og desinfiserende midler
  • Noen bakterier har mulighet til å overleve i støv over lang tid. Andre overlever i fuktige omgivelser.

BIOCLEAN kan utarbeide en renholdsplan som kategoriseres ut i fra den enkelte helseinstutisjonens renhetsbehov. Vi har god erfaring med renhold av legekontorer, tannlegekontorer og helseklinikker.

Kontakt oss

40 87 78 75
post@bioclean.no