Kontorrenhold

Har du vært på besøk i hippe kontorer med moderne løsninger og innovative arbeidere……men og så flyter det med søppel og skitt?

Da hjelper det lite hvor moderne og dyktige bedriften er. Det gir et dårlig førsteinntrykk!

Dessuten gir et godt kontorrenhold  bedre inneklima og øker trivselen på arbeidsplassen. Så et velfungerende kontorrenhold bidrar til å gjøre bedriften attraktiv både for kunder og ansatte.

Unngå billig kontorvask

I Norge i dag kan man få veldig billig kontorvask. Men som ellers i samfunnet henger pris som oftest sammen med kvalitet. Jo lavere pris, desto mindre tid til å utføre renholdet, med et dårlig utført kontorvask som resultat.
Kontorrenhold skal utføres raskt og effektivt, men ikke så raskt at det går utover kvaliteten. For det hjelper ikke med billig kontorvask hvis det ikke blir rent! Det sies at det bør ringe en varselklokke om uryddige forhold, dersom timeprisen for kontorvask ligger under selvkostkalkyle.

Så hvordan få mest kontorrenhold for pengene?

Man kan utvikle en såkalt Høyest Verdi modell som kan brukes for å vurdere tilbud fra ulike vaskebyrå. Det kan for eksempel være:

  • Kvalitet 50 %
  • Pris 40 %
  • Miljø 10 %

De aktuelle vaskefirmaene vurderes på en skala fra 1-10 som deles på prosentvis vektleggelse. På den måten kan vaskefirmaene vurderes opp mot hverandre i forhold til Høyest Verdi. Andre relevante parametere kan også legges til.

Kvalitetssikring

«Innen renhold er det ikke uvanlig at alle lover og påstår at de kan alt, til en lav pris. Virkeligheten er en annen, det bør derfor kreves dokumentasjon på at det som er lovet blir utført» – sies det på hjemmesiden til renholdsportalen.

Hvordan er vaskebyråets kvalitetssikring? Mange useriøse vaskefirmaer er dårlig organisert i forhold til kvalitetssikring.

Hvordan følges kontorrenholdet opp?

Kontroller av kontorrenholdet bør være regelmessig, 2-4 ganger årlig med kvittering og beskrivelse av avvikshåndtering Likeså kundekontakt. Som oftest er det ønskelig med kontakt for evaluering av kontorrenholdet månedlig.

Hva slags opplæring har renholderne?

Renhold er et fag. Vaskebyrået bør kunne vise frem CV og dokumentasjon på opplæringen av renholderne.

Renhold er et fag

Dessverre ser vi ofte at bedrifter tilsetter innkjøpere uten videre profesjonell kompetanse. Dette er et element som bidrar til at renholdsbransjen oppfattes som useriøs. Men norske myndigheter har utvikler gode verktøy for at renholdsbransjen skal være seriøs. For vaskefirmaet har vi den offentlige godkjenningordningen og Norsk Standard Insta 800. Og for bedrifter som kjøper renhold finnes Insta 810. Videre finnes det en Renholdskontrakt fra Norsk Standard NS 8431:2015.

Følger man disse kjørereglene får man et godt kontorrenhold

Fullt renhold eller Tilsynsrenhold

Tradisjonelt har renholdet blitt utført med faste intervaller, det innebærer at oppgavene blir utført uavhengig av hva renholds behovet er. Det benevnes ofte som Fullt Renhold. For eksempel:

  • Kontorer støvsuges hver mandag og torsdag. Søppelkurv tømmes. Inventar avtørres

Det er enkelt å forholde seg til, men det er uforholdsmessig kostbart.

I den andre enden av skalaen ligger behovsbasert renhold. Det er resultatet som er det sentrale. Såkalt Tilsyns Renhold. Eksempel:

  • Kontorer skal holde en jevn og god kvalitet

I praksis er en kombinasjon av disse modellene det mest hensiktsmessige. Dette stiller større krav til faglig kompetanse hos alle involverte parter.

BIOCLEAN kan utarbeide en renholds- og frekvensplan for å dekke det behov for kontorrenhold som deres bedrift har. Vi kommer gjerne også med forslag på miljøvennlig kontorrenhold, gulvpleie, hovedrent o.l. for å få et komplett renhold.

Kontakt oss

40 87 78 75
post@bioclean.no