Har du lagt merke til at ressurssterke personer liker å ha det rent og ryddig rundt seg?

Det har mye å si for selvfølelsen og trivselen.

Skitt og rot derimot forbindes gjerne med fattigdom og dårlige kår. Folk som lever i slumområder har dårligere helse og selvaktelse.

Slik er det også på arbeidsplassen. Undersøkelser viser at renholdet har mye å si for trivselen på arbeidsplassen og til og med for helsen. Dårlig innemiljø kan forsterke plager som f. eks. allergi og astma.

Hvordan er det så på ditt kontor?

Det viser seg at mange er misfornøyd med kontorrenholdet. Det rengjøres for sjeldent og for dårlig. Dette går utover trivselen, effektiviteten og prestasjonen til de ansatte.

Hvorfor er det slik?

Nordmenn er blant verdens mest renslige folk. Allerede i vikingtiden var vi kjent for å vaske oss daglig og ta ukentlig bad.

Men dessverre har det blitt en kultur i Norge at arbeidsgivere ikke tar renholdet alvorlig nok.

Det er flere faktorer til det. En ting er prisnivået. Prisene på renhold går nedover samtidig som kostnadene går oppover. Det er en negativ spiral for bransjen. Det er derfor blant annet fastsatt tarifflønn for renholdere for å prøve å snu denne tendensen.

Så hva skjer med renholdet når du anskaffer «superbillig» renhold, samtidig som det skal utbetales tarifflønn?

Du trenger ikke å være Einstein for å forstå det går utover kvaliteten på renholdet. At pris og kvalitet henger sammen er et element du kjenner igjen fra ellers i livet, eller hva?

En annen ting er at renhold i er et fag, i utgangspunktet med fem års utdannelse.

Hvis du går på restaurant, forventer du at kokken kan faget sitt. Det samme forventer du av mekanikeren på verkstedet der du leverer inn bilen. Bilmekanikeren kan dessuten når som helst få deg til og bytte «fustasjopphengsforkoblingen» uten diskusjon.

Men når det kommer til renhold er det plutselig mange som tror de kan faget selv.

Og en av de største manglene hos ufaglærte er bedømmelse av kvalitet. Fagmessig bedømmes kvaliteten på renholdet i 6 nivåer. Systemet er til for å regulere og kombinere pris mot kvalitet.

Så hvordan tror du kontorrenholdet blir når det betales for «lagerrenhold»?

Det gir grobunn for misnøye og uryddige forhold.

Ta kontakt med oss så kan vi kostnadsfritt vurdere kvaliteten, frekvensen og ytelsen. Deretter kan dere få en renholdsplan som er tilpasset deres behov.